אסבסט

אלרום פרוייקטים מפעילה קבלנים, מפקחים, ומעבדות מורשות לפירוק ופינוי גגות אסבסט, בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה. צוות העובדים מקפיד על לבוש מגן ומסכות לפי התקן.
אנו תוחמים את אזור הפירוק ודואגים להרחקת הציבור מהאזור.
האסבסט מוסר בזהירות, ונארז באריזות ניילון עבה במיוחד המיועדות להובלת חומרים מסוכנים,
את האסבסט אנו מטמינים במטמנת פסולת מיוחדת שמורשה להטמין אסבסט ע"י המשרד להגנת הסביבה .
כל הפרוייקטים מתבצעות ע"י קבלן רשום , בהתאם לתקן ולהיתרים.
אלרום פרוייקטים בעלת רשיון לפינוי והסרת אסבסט מטעם המשרד , מס' רשיון 34634 , ובעלת רשיון לעבודות קבלניות מס' 32046 .

קבלן ברישיון המשרד לאיכות הסביבה

פינוי אסבסט מגגות באופן מקצועי

שיקום גגות לאחר פירוק גגות אסבסט

פירוק ופינוי מבני אסבסט

אסבסט

המשרד להגנת הסביבה הוא הגוף העיקרי הפועל למניעת מפגעי אסבסט ולצמצום המפגעים הקיימים, במטרה לשמור על
בריאות הציבור. סמכויות המשרד – מתוקף החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 ותקנותיו.
האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות. עם זאת,
האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, ולכן אין מניעה משהיה במבנים שיש בהם אסבסט-צמנט במצב
תקין. ​​​
גם בישראל כמו בעולם נאסר שימוש באסבסט בבנייה חדשה. בעקבות פעילות המשרד בשנים האחרונות, נרשמה עליה במאות
אחוזים בפינוי מוסדר של אסבסט, בפעילות אכיפה, ובמודעות הציבור לנושא.​​​

מהן הסכנות הבריאותיות הנגרמות מחשיפה לאסבסט ?

אסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם, ונכלל ברשימה א' של חומרים המוכרים כמסרטנים לבני אדם שקבעה הועדה הבינמשרדית לחומרים מסרטנים, מוטגנים
וטרטוגנים. חדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה והצטברותם בגוף האדם עלולה לגרום למחלות כגון:

• אסבסטוזיס – מחלת ריאות אשר התגלתה כבר בתחילת המאה ה – 20 ומאופיינת בהצטמקות הרקמה הריאתית. ההרס והצלקות של הרקמה הריאתית גורמים
לקוצר נשימה ולירידה בתפקודי הריאה כתוצאה מאובדן הגמישות הרגילה של הריאות. סימני המחלה מופיעים לראשונה כעבור 10 שנים לפחות מהחשיפה
הראשונה, ובתנאי שהייתה חשיפה משמעותית לריכוזים גבוהים של סיבי אסבסט ובמשך מספר שנים.

• סרטן הריאות – מחלה המיוחסת לחשיפה תעסוקתית לאבק המכיל סיבי אסבסט. המחלה התגלתה לראשונה בשנות ה- 30 ואושרה סופית בשנת 1955.
המחקר האפידמיולוגי הראה שמספר הנפגעים מסרטן הריאות היה גדול פי 10 אצל עובדי האסבסט, שהיו חשופים לאבק המזיק 20 שנה ויותר, מאשר אצל
האוכלוסייה הרגילה.
מחקרים נוספים גילו שהעישון מהווה גורם מחמיר נוסף המעלה את הסיכון לחלות בסרטן הריאות אצל עובדי האסבסט בעשרות אחוזים. המחלה מופיעה אצל
עובדי אסבסט לאחר 25 – 30 שנה מאז תחילת החשיפה לאסבסט.

• מזותליומה – סוג של סרטן הפוגע בקרום הריאות, בקרום הבטן, או בקרום הלב. הפגיעה היא בדרך כלל קשה וברוב המקרים מסתיימת במוות. יש לציין שכ-
80% ממקרי המזותליומה בלבד קשורים לחשיפה לאסבסט, לאחר תקופת חביון ארוכה של 20 – 40 שנים מתחילת החשיפה. דווקא המחלה זו, הנחשבת
למחלה הממארת ביותר מקשת המחלות, מופיעה בחשיפות קלות עד מתונות לאסבסט המאפיינות חשיפות סביבתיות.
​מידע זה נלקח מהמשרד להגנת